Quadron

BLOG

Author: wodrones_admin
Date: 16 lipca 2020
Drony a przepisy prawne w Polsce

Na początku lipca 2020 roku wejdą w życie dwa rozporządzenia unijne, które będą miały znaczący wpływ na każdego użytkownika drona. Przepisy będą dotyczyć zarówno bezzałogowych statków powietrznych, jak i operatorów, dlatego warto zapoznać się z nimi odpowiednio wcześnie. Ponadto, rozporządzenia narzucają pewne zasady producentom dronów, których celem jest m.in. ustandaryzowanie oznaczeń. Jedną z najważniejszych zmian są nowe klasy. Co warto o nich wiedzieć?

Nowe prawo unijne dotyczące bezzałogowych statków powietrznych

Po 1 lipca 2020 roku każdy nowo wyprodukowany dron będzie musiał mieć etykietę informującą o przynależności do danej klasy. Powstanie pięć nowych kategorii, które klasyfikują drony m.in. ze względu na wagę.

Klasa C0

Pierwszą z nich jest klasa C0. Będą należeć do niej drony o maksymalnej wadze 250 g. Ponadto, ograniczona zostanie prędkość, która nie może przekraczać 19 m/s. Kolejna kwestia to wysokość. Nowe rozporządzenia unijne określają maksymalny pułap lotu, wynoszący nie więcej niż 120 m od punktu startu bezzałogowego statku powietrznego. Co więcej, drony w kategorii C0 mogą być zasilane maksymalnym napięciem stałym 24 V lub równowartością napięcia przemiennego. Ponadto, dron powinien cechować się maksymalnie obłym kształtem.

Klasa C1

Do tej kategorii będą należeć wszystkie drony o masie od 250 g do 900 g lub te modele, które wytwarzają energię uderzenia nie większą niż 80 J. Kolejną kwestią jest prędkość maksymalna, która również wynosi 19 m/s. Ponadto, dron nie może wznieść się na wysokość większą niż 120 m nad punktem startu lub musi mieć specjalny system ograniczający pułap lotu. Ograniczenia w kwestii zasilania są takie same jak w klasie C0. Co więcej, dron w klasie C1 musi cechować się tak zwaną zdalną identyfikacją. Jest to nic innego jak system, którego głównym zadaniem jest udzielanie informacji m.in. o klasie bezzałogowego statku powietrznego, bez fizycznego kontaktu z urządzeniem.

Kolejną nowością jest świadomość przestrzenna. Jest to system, który informuje operatora drona o potencjalnym naruszeniu ograniczeń przestrzeni. Dane tego typu muszą być przekazane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Ponadto, drony w klasie C1 muszą być wyposażone w oświetlenie, a także mieć wbudowany wskaźnik informujący użytkownika o poziomie naładowania baterii. Maksymalny generowany hałas przez urządzenie nie może przekraczać 90 dB.

Klasa C2

Do tej kategorii będą należeć bezzałogowe statki powietrzne o masie od 900 g do 4 kg. W tym przypadku nowe prawo nie określa maksymalnej, dopuszczalnej prędkości lotu. Warto jednak wiedzieć, że dron musi cechować się tak zwanym trybem wolnego lotu, z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s. Maksymalna wysokość lotu nad punktem startu to 120 m lub obecność systemu ograniczającego wysokość wznoszenia się urządzenia. W porównaniu do klasy C1 bezzałogowe statki powietrzne w klasie C2 będą mogły być zasilane napięciem stałym o wartości 48 V lub równowartością napięcia przemiennego. Co więcej, dron musi mieć oświetlenie i ostrzeżenie o stanie baterii. Może być używany blisko osób, jednak nie bliżej niż 5 m lub 30 m w przypadku poziomych pomiarów. W sytuacji, gdy bezzałogowy statek powietrzny jest na tak zwanej uwięzi, lina nie może być dłuższa niż 50 m.

Klasa C3

Statki powietrzne należące do kategorii C3 nie mogą ważyć więcej niż 25 kg. Większość wymogów jest taka sama jak w klasie C2, z wyjątkiem zastosowania. Bezzałogowe statki powietrzne w kategorii C3 mogą być wykorzystywane wyłącznie z dala od ludzi. Ponadto, ich maksymalna wielkość nie może przekraczać 3 m. Chcąc używać urządzeń z klasy C3, zarówno operator, jak i bezzałogowy statek powietrzny muszą być zarejestrowani.

Klasa C4

W kwestii maksymalnej wagi drona kategoria C4 jest bliźniacza z klasą C3. Co więcej, urządzenia muszą mieć wbudowany moduł, który uniemożliwia zakłócenie komunikacji między dronem a pilotem. Ponadto, bezzałogowy statek powietrzny w klasie C4 musi mieć indywidualny numer seryjny.

Dodatkowe informacje

Nowe rozporządzenia wchodzą w życie dokładnie 1 lipca 2020 roku. Od tego czasu będzie obowiązywał tak zwany okres przejściowy, mający trwać dwa lata. Do tego momentu wszystkie bezzałogowe statki powietrzne zakupione przed tym okresem będą mogły być wykorzystywane na zasadach określonych przez rozporządzenie  (UE) 2019/947 w artykule 20 i 22. Następnie, po upływie 24 miesięcy użytkowników wszystkich dronów będzie obowiązywało jedno prawo. W przypadku starszych dronów większość wymagań dotyczących m.in. maksymalnej prędkości lub pułapu lotu może zostać rozwiązana poprzez aktualizację softwaru. Warto wiedzieć, że w nowym rozporządzeniu Unii Europejskiej na próżno szukać informacji o wymogach dotyczących samodzielnie skonstruowanych dronów na użytek prywatny, choć nie można jednoznacznie stwierdzić, że takie rozporządzenie nigdy nie powstanie.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?

Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 2

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten wpis.

Categories: