WorldOfRcDrones

Drony rekreacyjne

Spośród ogromnej liczby dronów sprzedawanych na świecie spora część trafia do osób prywatnych. Takim użytkownikom modele latające służą przede wszystkim do celów rozrywkowych – tak, jak było niegdyś w przypadku bardzo mocno reprezentowanego w naszym kraju środowiska modelarzy-amatorów. Oczywiście oczekiwania operatorów dronów rekreacyjnych przekładają się bezpośrednio na parametry takich urządzeń: niezbyt wygórowaną cenę, wygodę sterowania oraz dostępność dodatkowych, atrakcyjnych z punktu widzenia użytkownika funkcji (np. możliwość wykonywania określonych ewolucji podczas lotu).

Jak należy wykonywać lot dronem rekreacyjnym

Określenie drony rekreacyjne nie jest jedynie potoczną nazwą modeli latających służących rozrywce. Co więcej, fakt, że urządzenie wykorzystywane jest do prywatnych lotów, nie oznacza zwolnienia jego operatora z odpowiedzialności za bezpieczeństwo znajdujących się w pobliżu osób, budynków czy też różnego rodzaju obiektów. 3 lipca 2019 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosił jednolity tekst rozporządzenia (w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, Dz.U. 2019 poz. 1497), w którym znalazł się również załącznik nr 6 dotyczący właśnie lotów w celach rekreacyjnych i sportowych.

Zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami operator drona rekreacyjnego ma obowiązek zadbać o to, by wykonywane przez niego loty nie zakłócały porządku publicznego, nie stwarzały zagrożenia dla ruchu lotniczego ani dla osób znajdujących się w pobliżu. Co więcej – operator albo osoba towarzysząca mają obowiązek utrzymywania na tyle niewielkiej odległości od drona, aby znajdował się on w zasięgu ich wzroku. Jeśli natomiast operator korzysta z widoku FPV (ang. first personal view), zobowiązany jest do utrzymania drona na wysokości maksymalnie 50 m i nie może pozwolić mu odlecieć na odległość większą niż 200 m. W rozporządzeniu znalazło się więcej szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa lotu dronami rekreacyjnymi (np. zachowanie odstępu min. 30 m od osób i pojazdów oraz min. 100 m od zabudowy i grup osób). Warto pamiętać także, iż dron do lotów rekreacyjnych nie powinien przekraczać 0,6 kg wagi – na sterowanie urządzeniami cięższymi wymagane jest bowiem świadectwo kwalifikacji UAVO.

Co potrafią drony rekreacyjne

Dla użytkowników dronów atrakcją jest już sam fakt uruchomienia urządzenia i wysterowania go w taki sposób, aby pokonało zaplanowaną przez operatora trasę. Wiele dronów rekreacyjnych charakteryzuje się naprawdę znakomitą stabilnością lotu, zaskakującą przy tak niewielkiej konstrukcji. Wśród dostępnych ewolucji wymienić należy m.in. obrót wokół własnej osi, możliwość zawisania w powietrzu czy też dokładne odwzorowanie wskazanej ścieżki. Tę ostatnią funkcjonalność mają m.in. drony Syma – wystarczy, iż operator narysuje trasę w aplikacji sterującej na smartfonie, a dron rekreacyjny odwzoruje ją podczas lotu.

 

Sporą atrakcją dla użytkownika jest opcja startu z otwartej dłoni. Należy przy tym pamiętać, że na rynku znajdziemy wiele modeli latających o niewielkich rozmiarach – tak małych, że pozwalają na wykonywanie misji nie tylko w terenie, ale nawet wewnątrz pomieszczeń. Twórcy konstrukcji latających pamiętają doskonale, że operatorami dronów mogą być osoby o mniejszym doświadczeniu, dlatego chętnie wspomagają użytkowników, implementując w modelach latających takie rozwiązania jak wspomaganie automatycznego omijania przeszkód czy też bezpiecznego lądowania. Jeśli przyjrzymy się różnym modelom dronów rekreacyjnych, zauważymy, że często są one wyposażane w osłony śmigieł – co dodatkowo chroni przed uszkodzeniem „maszyny” w zderzeniu z ewentualną przeszkodą.

Kamera, czyli kolejny powód do lotów dronem

Oprócz samej przyjemności sterowania na użytkowników dronów rekreacyjnych czeka również atrakcja w postaci wideofilmowania. Zdecydowana większość modeli oferowanych obecnie na rynku wyposażona została w kamerę z możliwością transmisji obrazu w czasie rzeczywistym albo do smartfona (lub na ekran kontrolera), albo też do gogli FPV. Tak naprawdę każdy „zwykły śmiertelnik” może dziś przekonać się, jak wygląda świat z perspektywy co najmniej kilkudziesięciu metrów nad ziemią. Kamery w dronach rekreacyjnych oferują obraz w jakości nawet HD 720p, a więc odpowiedni do kręcenia ciekawych filmów i wykonywania zdjęć o doskonałej rozdzielczości. Pamiętając o potrzebach użytkowników, producenci dronów idą o krok dalej, ułatwiając np. publikację materiału z kamery w mediach społecznościowych (funkcjonalność taką oferują np. popularne drony Ryze Tello od DJI).

Podsumowanie

Drony rekreacyjne to dziś znacznie więcej niż tylko efektowne zabawki dla młodszych lub starszych użytkowników. Z jednej strony dostarczają one swoim operatorom iście sportowych emocji związanych z chęcią uzyskania pełnej kontroli nad lotem urządzenia oraz pozwalają na wykonywanie rozlicznych ewolucji w powietrzu. Z drugiej strony – umożliwiają przygotowywanie filmów w jakości HD i wyrazistych zdjęć, w zupełności zaspokajających potrzeby amatorów podniebnych misji. Podczas wypraw z dronem rekreacyjnym należy pamiętać jedynie o zachowaniu podstawowych reguł bezpieczeństwa, które również omówiliśmy w artykule.